• Sleva!
  • VYPRODÁNO
  • NÁŠ TIP
21+
Kompaktní ohňostroj GARDEN PARTY 130 ran 20mm
  • Kompaktní ohňostroj GARDEN PARTY 130 ran 20mm

Kompaktní ohňostroj GARDEN PARTY 130 ran 20mm

Kompaktní ohňostroj 3. kategorie se 130 ranami, ráže 20mm, mix efektů, různé barvy, novinka 2022.

NENÍ SKLADEM

Kompaktní ohňostroj GARDEN PARTY 130 ran 20mm   

Kompaktní ohňostroj GARDEN PARTY ráže 20mm se 130 ranami, se řadí do 3. kategorie a je volně prodejný od 21 let. Kompaktní ohňostroj GARDEN PARTY obsahuje mix různobarevných efektů. Detail efektu a barevnosti ohňostroje GARDEN PARTY, můžete shlédnout v záložce VIDEO.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 3. Kat – prodej od 21 let

Ráže [mm]: 20

Počet ran: 130

Efekt: mix efektů

Délka trvání efektu: 70s

Barevnost efektů: různobarevná

Bezpečnostní pokyny

Určeno pro venkovní použití. Vyvarujte se překážkám ve směru výmetu. Umístěte baterii na rovnou zem. Identifikujte zápalnici a odstraňte oranžovou krytku. Postavte se bokem, zapalte konec zápalnice a okamžitě se vzdalte nejméně 20 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203   - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

NV20130
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 3 – prodej od 21 let
Ráže [mm]
20
Efekt
mix efektů
Výška efektu
20-30m
Délka trvání efektu
70s
Barevnost efektu
různobarevná
Počet ran
130
Počet kusů
1

Mrkni na naše další rachejtle