• SKLADEM
21+
Kompaktní ohňostroj BEST PRICE FROZEN 64 ran 30mm
  • Kompaktní ohňostroj BEST PRICE FROZEN 64 ran 30mm

Kompaktní ohňostroj BEST PRICE FROZEN 64 ran 30mm

Kompaktní ohňostroj 3. kategorie s 64 ranami, ráže 30mm, mix 8 efektů, různé barvy, trojité finále, novinka 2019.

SKLADEM - POSLEDNÍ KUSY
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

Kompaktní ohňostroj BEST PRICE FROZEN 64 ran 30mm      

Kompaktní ohňostroj BEST PRICE FROZEN ráže 30mm s 64 ranami, se řadí do 3. kategorie a je tedy volně prodejný od 21 let. Kompaktní ohňostroj BEST PRICE FROZEN obsahuje mix 8 různobarevných efektů s trojitým finálem. Novinka 2019.


Technický popis

Třída nebezpečí: 3. Kat – prodej od 21 let

Ráže [mm]: 30

Počet ran: 64

Efekt: mix 8 efektů s finále

Délka trvání efektu: 65s

Barevnost efektů: různobarevná
Bezpečnostní pokyny

Určeno pro venkovní použití. Vyvarujte se překážkám ve směru výmetu. Umístěte baterii na rovnou zem. Identifikujte zápalnici a odstraňte oranžovou krytku. Postavte se bokem, zapalte konec zápalnice a okamžitě se vzdalte nejméně 20 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203   - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

C643BPF
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 3 – prodej od 21 let
Ráže [mm]
30
Efekt
mix 8 efektů
Výška efektu
30-40m
Délka trvání efektu
65s
Barevnost efektu
různobarevná
Počet ran
64
Počet kusů
1
Balení v kartonu
2x1
Řada
BEST PRICE FROZEN

Mrkni na naše další rachejtle