• SKLADEM
18+
Kompaktní ohňostroj AMERICAN DREAM 100 ran 14mm
  • Kompaktní ohňostroj AMERICAN DREAM 100 ran 14mm

Kompaktní ohňostroj AMERICAN DREAM 100 ran 14mm

Kompaktní ohňostroj 2. kategorie se 100 ranami, ráže 14mm, mix 10 efektů, různé barvy, novinka 2019.

SKLADEM - POSLEDNÍ KUSY
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

Kompaktní ohňostroj AMERICAN DREAM 100 ran 14mm   

Kompaktní ohňostroj AMERICAN DREAM ráže 14mm se 100 ranami, se řadí do 2. kategorie a je tedy volně prodejný od 18 let. Kompaktní ohňostroj AMERICAN DREAM obsahuje mix 10 různobarevných efektů. Jedná se o novinku roku 2019.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat – prodej od 18 let

Ráže [mm]: 14

NEC [g]: 400

Počet ran: 100

Efekt: mix 10 efektů

Délka trvání efektu: 60s

Barevnost efektů: různobarevná

Bezpečnostní pokyny

Určeno pro venkovní použití. Vyvarujte se překážkám ve směru výmetu. Umístěte baterii na rovnou zem. Identifikujte zápalnici a odstraňte oranžovou krytku. Postavte se bokem, zapalte konec zápalnice a okamžitě se vzdalte nejméně 20 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

C10014A
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Ráže [mm]
14
Efekt
mix 10 efektů
Výška efektu
15-25m
Délka trvání efektu
60s
Barevnost efektu
různobarevná
Počet ran
100
Počet kusů
1
Balení v kartonu
12x1
NEC[g]
400

Mrkni na naše další rachejtle