• SKLADEM
  • NÁŠ TIP
21+
Kompaktní ohňostroj SIGNATURE RANGE 90 ran 20mm
  • Kompaktní ohňostroj SIGNATURE RANGE 90 ran 20mm

Kompaktní ohňostroj SIGNATURE RANGE 90 ran 20mm

Kompaktní ohňostroj 3. kategorie s 90 ranami, ráže 20mm, mix 10 efektů, různé barvy + finále, novinka 2017.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin
6
NAŠE HODNOCENÍ 6 / 5

Kompaktní ohňostroj SIGNATURE RANGE 90 ran 20mm    

Kompaktní ohňostroj SIGNATURE RANGE ráže 20mm s 90 ranami, se řadí do 3. kategorie a je tedy volně prodejný od 21 let. Kompaktní ohňostroj SIGNATURE RANGE obsahuje mix 10 různobarevných efektů s finále - více ran najednou.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 3. Kat – prodej od 21 let

Ráže [mm]: 20

NEC [g]: 990

Počet ran: 90

Efekt: mix 10 efektů

Délka trvání efektu: 65s

Barevnost efektů: různobarevná

Bezpečnostní pokyny

Určeno pro venkovní použití. Vyvarujte se překážkám ve směru výmetu. Umístěte baterii na rovnou zem. Identifikujte zápalnici a odstraňte oranžovou krytku. Postavte se bokem, zapalte konec zápalnice a okamžitě se vzdalte nejméně 20 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203   - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

C9020SIG
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 3 – prodej od 21 let
Ráže [mm]
20
Efekt
mix 10 efektů
Výška efektu
20-30m
Délka trvání efektu
65s
Barevnost efektu
různobarevná
Počet ran
90
Počet kusů
1
Balení v kartonu
6/1
NEC[g]
990
Naše hodnocení
6
Řada
SIGNATURE RANGE

Mrkni na naše další rachejtle