• SKLADEM
  • NÁŠ TIP
18+
Kompaktní ohňostroj PROFESIONÁL 64 ran 20/25mm
  • Kompaktní ohňostroj PROFESIONÁL 64 ran 20/25mm

Kompaktní ohňostroj PROFESIONÁL 64 ran 20/25mm

Kompaktní ohňostroj 2. kategorie s 64 ranami, ráže 20/25mm, mix 9 efektů, různé barvy, multikaliberní.

SKLADEM - POSLEDNÍ KUSY
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

Kompaktní ohňostroj PROFESIONÁL 64 ran 20/25mm    

Kompaktní ohňostroj PROFESIONÁL ráže 20/25mm s 64 ranami, se řadí do 2. kategorie a je volně prodejný od 18 let. Kompaktní ohňostroj PROFESIONÁL obsahuje mix 9 různobarevných efektů. Jedná se o multikaliberní kompakt. Detail efektu a barevnosti ohňostroje PROFESIONÁL, můžete shlédnout v záložce VIDEO.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat – prodej od 18 let

NEC [g]: 495

Ráže [mm]: 20/25

Počet ran: 64

Efekt: mix 9 efektů

Délka trvání efektu: 70s

Barevnost efektů: různobarevná

Bezpečnostní pokyny

Určeno pro venkovní použití. Vyvarujte se překážkám ve směru výmetu. Umístěte baterii na rovnou zem. Identifikujte zápalnici a odstraňte oranžovou krytku. Postavte se bokem, zapalte konec zápalnice a okamžitě se vzdalte nejméně 20 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

C64MPR
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Ráže [mm]
Multikaliberní
Efekt
mix 9 efektů
Výška efektu
20-35m
Délka trvání efektu
70s
Barevnost efektu
různobarevná
Počet ran
64
Počet kusů
1
Balení v kartonu
4/1
NEC[g]
495
Rozměry balení [mm]
245x200x145
Hmotnost balení [g]
3800

Mrkni na naše další rachejtle