• VYPRODÁNO
21+
Kompaktní ohňostroj NEUTRON 73 ran 20/25/30mm
  • Kompaktní ohňostroj NEUTRON 73 ran 20/25/30mm

Kompaktní ohňostroj NEUTRON 73 ran 20/25/30mm

Kompaktní ohňostroj 3. kategorie se 73 ranami, ráže 20/25/30mm, mix 10 efektů, různé barvy, multikaliberní.

NENÍ SKLADEM

Kompaktní ohňostroj NEUTRON 73 ran 20/25/30mm  

Kompaktní ohňostroj NEUTRON ráže 20/25/30mm, se 73 ranami, se řadí do 3. kategorie a je tedy volně prodejný od 21 let. Kompaktní ohňostroj NEUTRON obsahuje mix 10 různobarevných efektů a jedná se o multikaliberní kompakt.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 3. Kat – prodej od 21 let

Ráže [mm]: 20/25/30

NEC [g]: 828

Počet ran: 73

Efekt: mix 10 efektů

Délka trvání efektu: 65s

Barevnost efektů: různobarevná

Bezpečnostní pokyny

Určeno pro venkovní použití. Vyvarujte se překážkám ve směru výmetu. Umístěte baterii na rovnou zem. Identifikujte zápalnici a odstraňte oranžovou krytku. Postavte se bokem, zapalte konec zápalnice a okamžitě se vzdalte nejméně 20 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203   - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

PPB73100
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 3 – prodej od 21 let
Ráže [mm]
Multikaliberní
Efekt
mix 10 efektů
Výška efektu
20-40m
Délka trvání efektu
65s
Barevnost efektu
různobarevná
Počet ran
73
Počet kusů
1
Balení v kartonu
4/1
NEC[g]
828

Mrkni na naše další rachejtle