• SKLADEM
  • NÁŠ TIP
21+
Kompaktní ohňostroj NO LIMIT 35! 35 ran 45mm
  • Kompaktní ohňostroj NO LIMIT 35! 35 ran 45mm

Kompaktní ohňostroj NO LIMIT 35! 35 ran 45mm

Kompaktní ohňostroj 3. kategorie s 35 ranami, ráže 45mm, mix 7 efektů s finále, různé barvy, novinka 2020.

SKLADEM - POSLEDNÍ KUSY
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin
6
NAŠE HODNOCENÍ 6 / 5

Kompaktní ohňostroj NO LIMIT 35! 35 ran 45mm    

Kompaktní ohňostroj NO LIMIT 35! ráže 45mm s 35 ranami, se řadí do 3. kategorie a je volně prodejný od 21 let. Kompaktní ohňostroj NO LIMIT 35! obsahuje mix 7 různobarevných efektů s finále. Detail efektu a barevnosti ohňostroje NO LIMIT 35!, můžete shlédnout v záložce VIDEO. Jedná se o novinku roku 2020. Délka trvání efektu ohňostroje NO LIMIT 35! je 60 sekund.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 3. Kat - prodej od 21 let

Ráže [mm]: 45

Počet ran: 35

Efekt: mix 7 efektů

Délka trvání efektu: 50s

Barevnost efektů: různobarevná

Bezpečnostní pokyny

Určeno pro venkovní použití. Vyvarujte se překážkám ve směru výmetu. Umístěte baterii na rovnou zem. Identifikujte zápalnici a odstraňte oranžovou krytku. Postavte se bokem, zapalte konec zápalnice a okamžitě se vzdalte nejméně 20 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203   - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

C3545NO
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 3 – prodej od 21 let
Ráže [mm]
45
Efekt
mix 7 efektů
Výška efektu
45-55m
Délka trvání efektu
50s
Barevnost efektu
různobarevná
Počet ran
35
Počet kusů
1
Balení v kartonu
2/1
Naše hodnocení
6

Mrkni na naše další rachejtle