• VYPRODÁNO
21+
Kompaktní ohňostroj BARACUDA 36 ran 45mm
  • Kompaktní ohňostroj BARACUDA 36 ran 45mm

Kompaktní ohňostroj BARACUDA 36 ran 45mm

Kompaktní ohňostroj 3. kategorie s 36 ranami, ráže 45mm, mix 6 efektů s finále, různé barvy, novinka 2021.

NENÍ SKLADEM

Kompaktní ohňostroj BARACUDA 36 ran 45mm 

Kompaktní ohňostroj BARACUDA ráže 45mm s 36 ranami, se řadí do 3. kategorie a je volně prodejný od 21 let. Kompaktní ohňostroj BARACUDA obsahuje mix 6 různobarevných efektů s finále. Detail efektu a barevnosti ohňostroje BARACUDA, můžete shlédnout v záložce VIDEO. Jedná se o novinku roku 2021. Délka trvání efektu ohňostroje BARACUDA je 50 sekund.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 3. Kat - prodej od 21 let

Ráže [mm]: 45

Počet ran: 36

Efekt: mix 6 efektů

Délka trvání efektu: 50s

Barevnost efektů: různobarevná

Bezpečnostní pokyny

Určeno pro venkovní použití. Vyvarujte se překážkám ve směru výmetu. Umístěte baterii na rovnou zem. Identifikujte zápalnici a odstraňte oranžovou krytku. Postavte se bokem, zapalte konec zápalnice a okamžitě se vzdalte nejméně 20 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203   - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

C3645BA
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 3 – prodej od 21 let
Ráže [mm]
45
Efekt
mix 6 efektů s finále
Výška efektu
45-55m
Délka trvání efektu
50s
Barevnost efektu
různobarevná
Počet ran
36
Počet kusů
1
Balení v kartonu
2/1

Mrkni na naše další rachejtle