• SKLADEM
  • NÁŠ TIP
21+
Kompaktní ohňostroj PREHISTORIC 63 ran 25/45mm
  • Kompaktní ohňostroj PREHISTORIC 63 ran 25/45mm

Kompaktní ohňostroj PREHISTORIC 63 ran 25/45mm

Kompaktní ohňostroj 3. kategorie s 63 ranami, ráže 25/45mm, mix 13 efektů, různé barvy, multikaliberní, rovný i šikmý.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

Kompaktní ohňostroj PREHISTORIC 63 ran 25/45mm 

Kompaktní ohňostroj PREHISTORIC ráže 25/45mm s 63 ranami, se řadí do 3. kategorie a je volně prodejný od 21 let. Kompaktní ohňostroj PREHISTORIC obsahuje mix 13 různobarevných efektů. Jedná se o multikaliberní, rovný i šikmý kompakt. Detail efektu a barevnosti ohňostroje PREHISTORIC, můžete shlédnout v záložce VIDEO.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 3. Kat – prodej od 21 let

NEC [g]: 995

Ráže [mm]: 25/45

Počet ran: 63

Efekt: mix 13 efektů

Délka trvání efektu: 55s

Barevnost efektů: různobarevná

Bezpečnostní pokyny

Určeno pro venkovní použití. Vyvarujte se překážkám ve směru výmetu. Umístěte baterii na rovnou zem. Identifikujte zápalnici a odstraňte oranžovou krytku. Postavte se bokem, zapalte konec zápalnice a okamžitě se vzdalte nejméně 25 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203   - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

C63MP
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 3 – prodej od 21 let
Ráže [mm]
Multikaliberní
Efekt
mix 13 efektů
Výška efektu
25-55m
Délka trvání efektu
55s
Barevnost efektu
různobarevná
Počet ran
63
Počet kusů
1
Balení v kartonu
3/1
NEC[g]
995
Rozměry balení [mm]
385x215x205
Hmotnost balení [g]
5000

Mrkni na naše další rachejtle