• SKLADEM
21+
Kompaktní ohňostroj VŠE NEJLEPŠÍ K NAROZENINÁM 49 ran 25mm
  • Kompaktní ohňostroj VŠE NEJLEPŠÍ K NAROZENINÁM 49 ran 25mm

Kompaktní ohňostroj VŠE NEJLEPŠÍ K NAROZENINÁM 49 ran 25mm

Kompaktní ohňostroj 3. kategorie, 49 ran, ráže 25mm, mix 7 efektů s finále, různé barvy, novinka 2019. V PŘÍPADĚ OSLAVY KULATIN NAPIŠTE DO POZNÁMKY VĚK OSLAVENCE A MY VÁM ZAŠLEME NÁLEPKU S VĚKEM K OHŇOSTROJI ZDARMA! (nálepka se přilepí na ohňostroj do pole "věk").

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin
829 Kč
Počet

  • Max. 250 znaků

Kompaktní ohňostroj VŠE NEJLEPŠÍ K NAROZENINÁM 49 ran 25mm      

Kompaktní ohňostroj VŠE NEJLEPŠÍ K NAROZENINÁM ráže 25mm se 49 ranami, se řadí do 3. kategorie a je volně prodejný od 21 let. Kompaktní ohňostroj VŠE NEJLEPŠÍ K NAROZENINÁM obsahuje mix 7 různobarevných efektů s finále. Detail efektu a barevnosti ohňostroje VŠE NEJLEPŠÍ K NAROZENINÁM, můžete shlédnout v záložce VIDEO. Ohňostroj VŠE NEJLEPŠÍ K NAROZENINÁM je vhodný na oslavy narozenin, a také jako dar ke kulatinám, kdy k ohňostroji dostanete nálepku s věkem oslavence v případě, že napíšete do poznámek věk oslavence. Délka trvání efektu ohňostroje VŠE NEJLEPŠÍ K NAROZENINÁM je 40 sekund.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 3. Kat – prodej od 21 let

Ráže [mm]: 25

NEC [g]: 735

Počet ran: 49

Efekt: mix 7 efektů 

Délka trvání efektu: 40s

Barevnost efektů: různobarevná

Bezpečnostní pokyny

Určeno pro venkovní použití. Vyvarujte se překážkám ve směru výmetu. Umístěte baterii na rovnou zem. Identifikujte zápalnici a odstraňte oranžovou krytku. Postavte se bokem, zapalte konec zápalnice a okamžitě se vzdalte nejméně 25 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203   - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

C4925VS
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 3 – prodej od 21 let
Ráže [mm]
25
Efekt
mix 7 efektů
Výška efektu
25-35m
Délka trvání efektu
40s
Barevnost efektu
různobarevná
Počet ran
49
Počet kusů
1
Balení v kartonu
6/1
NEC[g]
735

Mrkni na naše další rachejtle