• SKLADEM
18+
Kompaktní ohňostroj BEST PRICE 49 ran 25mm
  • Kompaktní ohňostroj BEST PRICE 49 ran 25mm
  • Kompaktní ohňostroj BEST PRICE 49 ran 25mm

Kompaktní ohňostroj BEST PRICE 49 ran 25mm

Kompaktní ohňostroj 2. kategorie se 49 ranami, ráže 25mm, mix 7 efektů s finále, různé barvy, novinka 2019.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

Kompaktní ohňostroj BEST PRICE 49 ran 25mm     

Kompaktní ohňostroj BEST PRICE ráže 25mm se 49 ranami, se řadí do 2. kategorie a je volně prodejný od 18 let a patří mezi novinky roku 2019. Kompaktní ohňostroj BEST PRICE obsahuje mix 7 různobarevných efektů s finále. Detail efektu a barevnosti ohňostroje BEST PRICE, můžete shlédnout v záložce VIDEO. Délka trvání efektu ohňostroje BEST PRICE je 40 sekund.Technický popis

Třída nebezpečí: 2. kat. - prodej od 18 let

Ráže [mm]: 25

Počet ran: 49

Efekt: mix 7 efektů 

Délka trvání efektu: 40s

Barevnost efektů: různobarevná

Bezpečnostní pokyny

Určeno pro venkovní použití. Vyvarujte se překážkám ve směru výmetu. Umístěte baterii na rovnou zem. Identifikujte zápalnici a odstraňte oranžovou krytku. Postavte se bokem, zapalte konec zápalnice a okamžitě se vzdalte nejméně 25 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

C4925BP14
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Ráže [mm]
25
Efekt
mix 7 efektů
Výška efektu
25-35m
Délka trvání efektu
40s
Barevnost efektu
různobarevná
Počet ran
49
Počet kusů
1
Balení v kartonu
6/1
Řada
BEST PRICE RED

Mrkni na naše další rachejtle