• VYPRODÁNO
21+
Kompaktní ohňostroj ANGRY BEATS 47 ran 30/50mm
  • Kompaktní ohňostroj ANGRY BEATS 47 ran 30/50mm

Kompaktní ohňostroj ANGRY BEATS 47 ran 30/50mm

Kompaktní ohňostroj 3. kategorie se 47 ranami, ráže 30/50mm, mix 5 efektů, různé barvy, multikaliberní, novinka 2019.

NENÍ SKLADEM

Kompaktní ohňostroj ANGRY BEATS 47 ran 30/50mm    

Kompaktní ohňostroj ANGRY BEATS ráže 30/50mm se 47 ranami, se řadí do 3. kategorie a je volně prodejný od 21 let. Kompaktní ohňostroj ANGRY BEATS obsahuje mix 5 různobarevných efektů. Jedná se o multikaliberní kompakt. Detail efektu a barevnosti ohňostroje ANGRY BEATS, můžete shlédnout v záložce VIDEO. Jedná se o novinku roku 2019.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 3. Kat – prodej od 21 let

Ráže [mm]: 30/50

Počet ran: 47

Efekt: mix 5 efektů

Délka trvání efektu: 40s

Barevnost efektů: různobarevná

Bezpečnostní pokyny

Určeno pro venkovní použití. Vyvarujte se překážkám ve směru výmetu. Umístěte baterii na rovnou zem. Identifikujte zápalnici a odstraňte oranžovou krytku. Postavte se bokem, zapalte konec zápalnice a okamžitě se vzdalte nejméně 20 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203   - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

C47XMA
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 3 – prodej od 21 let
Ráže [mm]
30/50
Efekt
mix 5 efektů
Výška efektu
30-60m
Délka trvání efektu
40s
Barevnost efektu
různobarevná
Počet ran
47
Počet kusů
1
Balení v kartonu
2x1

Mrkni na naše další rachejtle