• Sleva!
  • VYPRODÁNO
  • NÁŠ TIP
21+
Kompaktní ohňostroj ALL IN 50 ran 20mm
  • Kompaktní ohňostroj ALL IN 50 ran 20mm

Kompaktní ohňostroj ALL IN 50 ran 20mm

Kompaktní ohňostroj 2. kategorie s 50 ranami, ráže 20mm, mix 5 efektů, různé barvy, novinka 2020.

NENÍ SKLADEM

Kompaktní ohňostroj ALL IN 50 ran 20mm    

Kompaktní ohňostroj ALL IN ráže 20mm s 50 ranami, se řadí do 3. kategorie a je volně prodejný od 21 let. Kompaktní ohňostroj ALL IN obsahuje mix 5 různobarevných efektů. Detail efektu a barevnosti ohňostroje ALL IN, můžete shlédnout v záložce VIDEO. Délka trvání efektu ohňostroje ALL IN je 45 sekund.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 3. Kat – prodej od 21 let

NEC [g]: 375

Ráže [mm]: 20

Počet ran: 50

Efekt: mix 5 efektů

Délka trvání efektu: 45s

Barevnost efektů: různobarevná

Bezpečnostní pokyny

Určeno pro venkovní použití. Vyvarujte se překážkám ve směru výmetu. Umístěte baterii na rovnou zem. Identifikujte zápalnici a odstraňte oranžovou krytku. Postavte se bokem, zapalte konec zápalnice a okamžitě se vzdalte nejméně 50 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203   - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

NV2050-1
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 3 – prodej od 21 let
Ráže [mm]
20
Efekt
mix 5 efektů
Výška efektu
20-30m
Délka trvání efektu
45s
Barevnost efektu
různobarevná
Počet ran
50
Počet kusů
1
Balení v kartonu
9/1
NEC[g]
375

Mrkni na naše další rachejtle