• VYPRODÁNO
21+
Kompaktní ohňostroj SKŘETÍ TLUPA 49 ran 30mm
  • Kompaktní ohňostroj SKŘETÍ TLUPA 49 ran 30mm

Kompaktní ohňostroj SKŘETÍ TLUPA 49 ran 30mm

Kompaktní ohňostroj 3. kategorie s 49 ranami, ráže 30mm, efekt koruny s pivoňkou a finále, zlaté, brokátové a fialové barvy.

NENÍ SKLADEM

Kompaktní ohňostroj SKŘETÍ TLUPA 49 ran 30mm     

Kompaktní ohňostroj SKŘETÍ TLUPA ráže 30mm se 49 ranami, se řadí do 3. kategorie a je volně prodejný od 21 let. Kompaktní ohňostroj SKŘETÍ TLUPA má efekt zlaté brokátové koruny s fialovou pivoňkou a finále. Detail efektu a barevnosti ohňostroje SKŘETÍ TLUPA, můžete zhlédnout v záložce VIDEO. Délka trvání efektu ohňostroje SKŘETÍ TLUPA je 50 sekund.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 3. Kat - prodej od 21 let

Ráže [mm]: 30

NEC [g]: 931

Počet ran: 49

Efekt: koruny, pivoňky

Délka trvání efektu: 50s

Barevnost efektů: zlatá, brokátová, fialová

Bezpečnostní pokyny

Určeno pro venkovní použití. Vyvarujte se překážkám ve směru výmetu. Umístěte baterii na rovnou zem. Identifikujte zápalnici a odstraňte oranžovou krytku. Postavte se bokem, zapalte konec zápalnice a okamžitě se vzdalte nejméně 30 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203   - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

C493SK
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 3 – prodej od 21 let
Ráže [mm]
30
Efekt
koruny, pivoňky
Výška efektu
30-40m
Délka trvání efektu
50s
Barevnost efektu
zlatá, brokátová, fialová
Počet ran
49
Počet kusů
1
Balení v kartonu
2/1
NEC[g]
931
Rozměry balení [mm]
250x255x225
Hmotnost balení [g]
5000

Mrkni na naše další rachejtle