• SKLADEM
21+
Kompaktní ohňostroj MAGOR 42 ran 25/40mm
  • Kompaktní ohňostroj MAGOR 42 ran 25/40mm

Kompaktní ohňostroj MAGOR 42 ran 25/40mm

Kompaktní ohňostroj 3. kategorie s 42 ranami, ráže 25/40mm, mix 15 efektů, různé barvy, multikaliberní, rovný i šikmý.

SKLADEM - POSLEDNÍ KUSY
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

Kompaktní ohňostroj MAGOR 42 ran 25/40mm  

Kompaktní ohňostroj MAGOR ráže 25/40mm s 42 ranami, se řadí do 3. kategorie a je volně prodejný od 21 let. Kompaktní ohňostroj MAGOR obsahuje mix 15 různobarevných efektů. Kompakt MAGOR je multikaliberní, rovný i šikmý. Detail efektu a barevnosti ohňostroje MAGOR, můžete shlédnout v záložce VIDEO. 

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 3. Kat – prodej od 21 let

NEC [g]: 656

Ráže [mm]: 25/40

Počet ran: 42

Efekt: mix 15 efektů

Délka trvání efektu: 40s

Barevnost efektů: různobarevná

Bezpečnostní pokyny

Určeno pro venkovní použití. Vyvarujte se překážkám ve směru výmetu. Umístěte baterii na rovnou zem. Identifikujte zápalnici a odstraňte oranžovou krytku. Postavte se bokem, zapalte konec zápalnice a okamžitě se vzdalte nejméně 25 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203   - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

C42MM
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 3 – prodej od 21 let
Ráže [mm]
Multikaliberní
Efekt
mix 15 efektů
Výška efektu
25-50m
Délka trvání efektu
40s
Barevnost efektu
různobarevná
Počet ran
42
Počet kusů
1
Balení v kartonu
4/1
NEC[g]
656
Rozměry balení [mm]
270x200x220
Hmotnost balení [g]
4000

Mrkni na naše další rachejtle