• SKLADEM
18+
Kompaktní ohňostroj KING JULIEN 49 ran 20mm
  • Kompaktní ohňostroj KING JULIEN 49 ran 20mm

Kompaktní ohňostroj KING JULIEN 49 ran 20mm

Kompaktní ohňostroj 2. kategorie se 49 ranami, ráže 20mm, mix 7 efektů s finále, různé barvy, novinka 2017.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin
5
NAŠE HODNOCENÍ 5 / 5

Kompaktní ohňostroj KING JULIEN 49 ran 20mm   

Kompaktní ohňostroj KING JULIEN ráže 20mm se 49 ranami, se řadí do 2. kategorie a je tedy volně prodejný od 18 let. Kompaktní ohňostroj KING JULIEN obsahuje mix 7 různobarevných efektů s finále. Detail efektu a barevnosti ohňostroje KING JULIEN můžete zhlédnout v záložce VIDEO. Délka trvání efektu ohňostroje KING JULIEN je 40 sekund.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat – prodej od 18 let

Ráže [mm]: 20

NEC [g]: 392

Počet ran: 49

Efekt: mix 7 efektů

Délka trvání efektu: 40s

Barevnost efektů: různobarevná

Bezpečnostní pokyny

Určeno pro venkovní použití. Vyvarujte se překážkám ve směru výmetu. Umístěte baterii na rovnou zem. Identifikujte zápalnici a odstraňte oranžovou krytku. Postavte se bokem, zapalte konec zápalnice a okamžitě se vzdalte nejméně 20 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

C4920K
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Ráže [mm]
20
Efekt
mix 7 efektů
Výška efektu
20-30m
Délka trvání efektu
40s
Barevnost efektu
různobarevná
Počet ran
49
Počet kusů
1
Balení v kartonu
8/1
NEC[g]
392
Naše hodnocení
5

Mrkni na naše další rachejtle