• Sleva!
  • VYPRODÁNO
  • NÁŠ TIP
18+
Kompaktní ohňostroj SUPER CHIP 19 ran 30mm
  • Kompaktní ohňostroj SUPER CHIP 19 ran 30mm

Kompaktní ohňostroj SUPER CHIP 19 ran 30mm

Kompaktní ohňostroj 2. kategorie s 19 ranami, ráže 30mm, mix 4 efekty s finále, různé barvy, novinka 2022.

NENÍ SKLADEM

Kompaktní ohňostroj SUPER CHIP 19 ran 30mm     

Kompaktní ohňostroj SUPER CHIP ráže 30mm s 19 ranami, se řadí do 2. kategorie a je volně prodejný od 18 let. Kompaktní ohňostroj SUPER CHIP obsahuje mix 4 různobarevné efekty s finále. Detail efektu a barevnosti ohňostroje SUPER CHIP, můžete shlédnout v záložce VIDEO. Délka trvání efektu ohňostroje SUPER CHIP je 35 sekund. Jedná se o novinku roku 2022.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat – prodej od 18 let

Ráže [mm]30

Počet ran: 19

Efekt: mix 4 efekty s finále

Délka trvání efektu: 35s

Barevnost efektů: různobarevná
Bezpečnostní pokyny

Určeno pro venkovní použití. Vyvarujte se překážkám ve směru výmetu. Umístěte baterii na rovnou zem. Identifikujte zápalnici a odstraňte oranžovou krytku. Postavte se bokem, zapalte konec zápalnice a okamžitě se vzdalte nejméně 30 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

C193D
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Ráže [mm]
30
Efekt
mix 4 efekty s finále
Výška efektu
30-40m
Délka trvání efektu
35s
Barevnost efektu
různobarevná
Počet ran
19
Počet kusů
1

Mrkni na naše další rachejtle