• Sleva!
  • VYPRODÁNO
  • NÁŠ TIP
18+
Kompaktní ohňostroj SCREAM 25 ran 25mm
  • Kompaktní ohňostroj SCREAM 25 ran 25mm
  • Kompaktní ohňostroj SCREAM 25 ran 25mm

Kompaktní ohňostroj SCREAM 25 ran 25mm

Kompaktní ohňostroj 2. kategorie s 25 ranami, ráže 25mm, efekt pískající kometa, stříbrné barvy.

NENÍ SKLADEM

Kompaktní ohňostroj SCREAM 25 ran 25mm   

Kompaktní ohňostroj SCREAM ráže 25mm s 25 ranami, se řadí do 2. kategorie a je volně prodejný od 18 let. Kompaktní ohňostroj SCREAM má efekt stříbrné pískající komety. Detail efektu a barevnosti ohňostroje SCREAM, můžete shlédnout v záložce VIDEO. Délka trvání efektu ohňostroje SCREAM je 35 sekund.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat – prodej od 18 let

Ráže [mm]: 25

Počet ran: 25

Efekt: pískající komety

Délka trvání efektu: 35s

Barevnost efektů: stříbrná
Bezpečnostní pokyny

Určeno pro venkovní použití. Vyvarujte se překážkám ve směru výmetu. Umístěte baterii na rovnou zem. Identifikujte zápalnici a odstraňte oranžovou krytku. Postavte se bokem, zapalte konec zápalnice a okamžitě se vzdalte nejméně 25 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

C2525SC14
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Ráže [mm]
25
Efekt
pískající kometa
Výška efektu
25-35m
Délka trvání efektu
35s
Barevnost efektu
stříbrná
Počet ran
25
Počet kusů
1
Balení v kartonu
8/1
Řada
SCREAM

Mrkni na naše další rachejtle