• Sleva!
  • SKLADEM
  • NÁŠ TIP
18+
Kompaktní ohňostroj COLORFUL AND CRACKLING 100 ran 8mm
  • Kompaktní ohňostroj COLORFUL AND CRACKLING 100 ran 8mm

Kompaktní ohňostroj COLORFUL AND CRACKLING 100 ran 8mm

Kompaktní ohňostroj 2. kategorie se 100 ranami, ráže 8mm, efekt praskající komety, různé barvy, novinka 2023.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

 Kompaktní ohňostroj COLORFUL AND CRACKLING 100 ran 8mm     

Kompaktní ohňostroj COLORFUL AND CRACKLING s ráží 8mm a 100 ranami, se řadí do 2. kategorie a je volně prodejný od 18 let. Kompaktní ohňostroj COLORFUL AND CRACKLING má efekt barevné praskající komety. Detail efektu a barevnosti ohňostroje COLORFUL AND CRACKLING, můžete shlédnout v záložce VIDEO. Balení obsahuje 1 kompakt s délkou trvání 30 sekund.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat – prodej od 18 let

Počet ran: 100

Ráže: 8mm

Efekt: praskající komety

Délka trvání efektu: 30s

Barevnost efektů: různobarevná

Bezpečnostní pokyny

Určeno pro venkovní použití. Vyvarujte se překážkám ve směru výmetu. Umístěte baterii na rovnou zem. Identifikujte zápalnici a odstraňte oranžovou krytku. Postavte se bokem, zapalte konec zápalnice a okamžitě se vzdalte nejméně 20 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

C1008CC
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Ráže [mm]
8 mm
Výška efektu
8-20m
Délka trvání efektu
30s
Barevnost efektu
různobarevná
Počet ran
100
Počet kusů
1
Balení v kartonu
24/1

Mrkni na naše další rachejtle