• VYPRODÁNO
  • NÁŠ TIP
21+
Kompaktní ohňostroj JÁNOŠÍK 16 ran 50mm
  • Kompaktní ohňostroj JÁNOŠÍK 16 ran 50mm

Kompaktní ohňostroj JÁNOŠÍK 16 ran 50mm

Kompaktní ohňostroj 3. kategorie s 16 ranami, ráže 50mm, mix 5 efektů, různé barvy.

NENÍ SKLADEM

Kompaktní ohňostroj JÁNOŠÍK 16 ran 50mm    

Kompaktní ohňostroj JÁNOŠÍK ráže 50mm s 16 ranami, se řadí do 3. kategorie a je volně prodejný od 21 let. Kompaktní ohňostroj JÁNOŠÍK obsahuje mix 5 různobarevných efektů střídajících se po každé ráně. Detail efektu a barevnosti ohňostroje JÁNOŠÍK, můžete shlédnout v záložce VIDEO. Délka trvání efektu ohňostroje JÁNOŠÍK je 35 sekund.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 3. Kat – prodej od 21 let

NEC [g]: 800

Ráže [mm]: 50

Počet ran: 16

Efekt: mix 5 efektů

Délka trvání efektu: 35s

Barevnost efektů: různobarevná

Bezpečnostní pokyny

Určeno pro venkovní použití. Vyvarujte se překážkám ve směru výmetu. Umístěte baterii na rovnou zem. Identifikujte zápalnici a odstraňte oranžovou krytku. Postavte se bokem, zapalte konec zápalnice a okamžitě se vzdalte nejméně 50 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203   - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

C165JA
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 3 – prodej od 21 let
Ráže [mm]
50
Efekt
mix 5 efektů
Výška efektu
50-60m
Délka trvání efektu
35s
Barevnost efektu
různobarevná
Počet ran
16
Počet kusů
1
Balení v kartonu
3/1
NEC[g]
800
Rozměry balení [mm]
230x220x280
Hmotnost balení [g]
3900

Mrkni na naše další rachejtle