• SKLADEM
18+
Kompaktní ohňostroj BEST PRICE 16 ran 30mm
  • Kompaktní ohňostroj BEST PRICE 16 ran 30mm

Kompaktní ohňostroj BEST PRICE 16 ran 30mm

Kompaktní ohňostroj 2. kategorie s 16 ranami, ráže 30mm, mix 4 efekty, různé barvy, novinka 2019.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

Kompaktní ohňostroj BEST PRICE 16 ran 30mm       

Kompaktní ohňostroj BEST PRICE ráže 30mm s 16 ranami, se řadí do 2. kategorie a je tedy volně prodejný od 18 let. Kompaktní ohňostroj BEST PRICE obsahuje mix 4 různobarevné efekty. Jedná se o novinku roku 2019. Detail efektu a barevnosti ohňostroje BEST PRICE můžete shlédnout v záložce VIDEO. Délka trvání efektu ohňostroje BEST PRICE je 25 sekund.


Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat – prodej od 18 let

Ráže [mm]: 30

NEC [g]: 304

Počet ran: 16

Efekt: mix 4 efekty

Délka trvání efektu: 25s

Barevnost efektů: různobarevná
Bezpečnostní pokyny

Určeno pro venkovní použití. Vyvarujte se překážkám ve směru výmetu. Umístěte baterii na rovnou zem. Identifikujte zápalnici a odstraňte oranžovou krytku. Postavte se bokem, zapalte konec zápalnice a okamžitě se vzdalte nejméně 20 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

C163BP
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Ráže [mm]
30
Efekt
mix 4 efekty
Výška efektu
30-40m
Délka trvání efektu
25s
Barevnost efektu
různobarevná
Počet ran
16
Počet kusů
1
Balení v kartonu
10/1
NEC[g]
304
Řada
BEST PRICE RED

Mrkni na naše další rachejtle