• SKLADEM
18+
Kompaktní ohňostroj RADIATION 25 ran 20mm
  • Kompaktní ohňostroj RADIATION 25 ran 20mm

Kompaktní ohňostroj RADIATION 25 ran 20mm

Kompaktní ohňostroj 2. kategorie s 25 ranami, ráže 20mm, efekt koruna s koncem + finále, brokátové a fialové barvy.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

Kompaktní ohňostroj RADIATION 25 ran 20mm   

Kompaktní ohňostroj RADIATION ráže 20mm s 25 ranami, se řadí do 2. kategorie a je tedy volně prodejný od 18 let. Kompaktní ohňostroj RADIATION má efekt brokátové koruny s fialovým koncem s finále. Detail efektu a barevnosti ohňostroje RADIATION můžete shlédnout v záložce VIDEO. Délka trvání efektu ohňostroje RADIATION je 25 sekund.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat – prodej od 18 let

Ráže [mm]: 20

NEC [g]: 200

Počet ran: 25

Efekt: koruna s konci

Délka trvání efektu: 25s

Barevnost efektů: brokátová, fialová

Bezpečnostní pokyny

Určeno pro venkovní použití. Vyvarujte se překážkám ve směru výmetu. Umístěte baterii na rovnou zem. Identifikujte zápalnici a odstraňte oranžovou krytku. Postavte se bokem, zapalte konec zápalnice a okamžitě se vzdalte nejméně 20 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

C2520R
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Ráže [mm]
20
Efekt
koruna s konci
Výška efektu
20-30m
Délka trvání efektu
25s
Barevnost efektu
brokátová, fialová
Počet ran
25
Počet kusů
1
Balení v kartonu
12/1
NEC[g]
200

Mrkni na naše další rachejtle