• SKLADEM
21+
Kompaktní ohňostroj PARŤÁK BOUCHAČ 16 ran 25mm
  • Kompaktní ohňostroj PARŤÁK BOUCHAČ 16 ran 25mm

Kompaktní ohňostroj PARŤÁK BOUCHAČ 16 ran 25mm

Kompaktní ohňostroj 3. kategorie s 16 ranami, ráže 25mm, efekt chryzantéma s praskáním, stříbrné barvy.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

Kompaktní ohňostroj PARŤÁK BOUCHAČ 16 ran 25mm    

Kompaktní ohňostroj PARŤÁK BOUCHAČ ráže 25mm s 16 ranami, se řadí do 3. kategorie a je volně prodejný od 21 let. Kompaktní ohňostroj PARŤÁK BOUCHAČ má efekt stříbrné chryzantémy s praskáním. Detail efektu a barevnosti ohňostroje PARŤÁK BOUCHAČ, můžete shlédnout v záložce VIDEO. Délka trvání efektu ohňostroje PARŤÁK BOUCHAČ je 24 sekund. 

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 3. Kat – prodej od 21 let

Ráže [mm]: 25

NEC [g]: 176

Počet ran: 16

Efekt: chryzantéma

Délka trvání efektu: 24s

Barevnost efektů: stříbrná

Bezpečnostní pokyny

Určeno pro venkovní použití. Vyvarujte se překážkám ve směru výmetu. Umístěte baterii na rovnou zem. Identifikujte zápalnici a odstraňte oranžovou krytku. Postavte se bokem, zapalte konec zápalnice a okamžitě se vzdalte nejméně 25 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203   - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

PPB16111
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 3 – prodej od 21 let
Ráže [mm]
25
Efekt
chryzantéma, praskání
Výška efektu
25-35m
Délka trvání efektu
24s
Barevnost efektu
stříbrná
Počet ran
16
Počet kusů
1
Balení v kartonu
18/1
NEC[g]
176
Rozměry balení [mm]
120x120x150
Hmotnost balení [g]
1050

Mrkni na naše další rachejtle