• SKLADEM
18+
Kompaktní ohňostroj KUNG-FU MORČE 16 ran 30mm
  • Kompaktní ohňostroj KUNG-FU MORČE 16 ran 30mm

Kompaktní ohňostroj KUNG-FU MORČE 16 ran 30mm

Kompaktní ohňostroj 2. kategorie s 16 ranami, ráže 30mm, efekt velká chryzantéma s praskáním, stříbrné a červené barvy.

SKLADEM - POSLEDNÍ KUSY
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

Kompaktní ohňostroj KUNG-FU MORČE 16 ran 30mm   

Kompaktní ohňostroj KUNG-FU MORČE ráže 30mm s 16 ranami, se řadí do 2. kategorie a je volně prodejný od 18 let. Kompaktní ohňostroj KUNG-FU MORČE má efekt červené stopy přecházející do velké stříbrné chryzantémy s praskáním. Detail efektu a barevnosti ohňostroje KUNG-FU MORČE, můžete shlédnout v záložce VIDEO. Délka trvání efektu ohňostroje KUNG-FU MORČE je 25 sekund.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat – prodej od 18 let

NEC [g]: 320

Ráže [mm]: 30

Počet ran: 16

Efekt: chryzantéma, praskání

Délka trvání efektu: 25s

Barevnost efektů: stříbrná, červená

Bezpečnostní pokyny

Určeno pro venkovní použití. Vyvarujte se překážkám ve směru výmetu. Umístěte baterii na rovnou zem. Identifikujte zápalnici a odstraňte oranžovou krytku. Postavte se bokem, zapalte konec zápalnice a okamžitě se vzdalte nejméně 30 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

C163K
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Ráže [mm]
30
Efekt
chryzantéma, praskání
Výška efektu
30-40m
Délka trvání efektu
25s
Barevnost efektu
stříbrná, červená
Počet ran
16
Počet kusů
1
Balení v kartonu
10/1
NEC[g]
320
Rozměry balení [mm]
145x145x175
Hmotnost balení [g]
1800

Mrkni na naše další rachejtle