• Sleva!
  • VYPRODÁNO
  • NÁŠ TIP
21+
Kompaktní ohňostroj DUMBUM 25 ran 30mm
  • Kompaktní ohňostroj DUMBUM 25 ran 30mm

Kompaktní ohňostroj DUMBUM 25 ran 30mm

Kompaktní ohňostroj 3. kategorie s 25 ranami, ráže 30mm, efekt miny s titanovou detonací, stříbrné a červené barvy.

NENÍ SKLADEM

Kompaktní ohňostroj DUMBUM 25 ran 30mm    

Kompaktní ohňostroj DUMBUM ráže 30mm s 25 ranami, se řadí do 3. kategorie a je volně prodejný od 21 let. Kompaktní ohňostroj DUMBUM patří mezi nejoblíbenější značku produktů u nás i na Slovensku. Kompaktní ohňostroj DUMBUM má efekt stříbrné miny s červenou kometou přecházející do titanové detonace s finále. Detail efektu a barevnosti ohňostroje DUMBUM, můžete shlédnout v záložce VIDEO. Délka trvání efektu ohňostroje DUMBUM je 25 sekund.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 3. Kat – prodej od 21 let

Ráže [mm]: 30

Počet ran: 25

Efekt: kometa, detonace

Délka trvání efektu: 25s

Barevnost efektů: stříbrná, červená

Bezpečnostní pokyny

Určeno pro venkovní použití. Vyvarujte se překážkám ve směru výmetu. Umístěte baterii na rovnou zem. Identifikujte zápalnici a odstraňte oranžovou krytku. Postavte se bokem, zapalte konec zápalnice a okamžitě se vzdalte nejméně 25 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203   - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

C253DU
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 3 – prodej od 21 let
Ráže [mm]
30
Efekt
kometa, detonace
Výška efektu
30-40m
Délka trvání efektu
25s
Barevnost efektu
stříbrná, červená
Počet ran
25
Počet kusů
1
Balení v kartonu
6/1
Řada
DUMBUM

Mrkni na naše další rachejtle