• Sleva!
  • VYPRODÁNO
  • NÁŠ TIP
21+
Kompaktní ohňostroj STARFIRE WARRIOR 100 ran 25mm
  • Kompaktní ohňostroj STARFIRE WARRIOR 100 ran 25mm

Kompaktní ohňostroj STARFIRE WARRIOR 100 ran 25mm

Kompaktní ohňostroj 3. kategorie se 100 ranami, ráže 25mm, mix 10 efektů, různé barvy.

NENÍ SKLADEM

Kompaktní ohňostroj STARFIRE WARRIOR 100 ran 25mm  

Kompaktní ohňostroj STARFIRE WARRIOR ráže 25mm se 100 ranami, se řadí do 3. kategorie a je tedy volně prodejný od 21 let. Kompaktní ohňostroj STARFIRE WARRIOR obsahuje mix 10 efektů různých barev.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 3. Kat – prodej od 21 let

Ráže [mm]: 25

NEC [g]: 995

Počet ran: 100

Efekt: mix 10 efektů

Délka trvání efektu: 150s

Barevnost efektů: různobarevná

 

Bezpečnostní pokyny

Určeno pro venkovní použití. Vyvarujte se překážkám ve směru výmetu. Umístěte baterii na rovnou zem. Identifikujte zápalnici a odstraňte oranžovou krytku. Postavte se bokem, zapalte konec zápalnice a okamžitě se vzdalte nejméně 20 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203   - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

C10025S
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 3 – prodej od 21 let
Ráže [mm]
25
Efekt
mix 10 efektů
Výška efektu
25-35m
Délka trvání efektu
150s
Barevnost efektu
různobarevná
Počet ran
100
Počet kusů
1
Balení v kartonu
2/1
NEC[g]
995

Mrkni na naše další rachejtle