• VYPRODÁNO
21+
doprava zdarma
Kompaktní ohňostroj VŠE NEJLEPŠÍ K NAROZENINÁM 100 ran 30mm
  • Kompaktní ohňostroj VŠE NEJLEPŠÍ K NAROZENINÁM 100 ran 30mm

Kompaktní ohňostroj VŠE NEJLEPŠÍ K NAROZENINÁM 100 ran 30mm

Kompaktní ohňostroj 3. kategorie, 100 ran, ráže 30mm, mix 10 efektů s finále, různé barvy, novinka 2022. V PŘÍPADĚ OSLAVY KULATIN NAPIŠTE DO POZNÁMKY VĚK OSLAVENCE A MY VÁM ZAŠLEME NÁLEPKU S VĚKEM K OHŇOSTROJI ZDARMA! (nálepka se přilepí na ohňostroj do pole "věk").

NENÍ SKLADEM
3 189 Kč
Počet

  • Max. 250 znaků

Kompaktní ohňostroj VŠE NEJLEPŠÍ K NAROZENINÁM 100 ran 30mm       

Kompaktní ohňostroj VŠE NEJLEPŠÍ K NAROZENINÁM ráže 30mm se 100 ranami, se řadí do 3. kategorie a je volně prodejný od 21 let. Kompaktní ohňostroj VŠE NEJLEPŠÍ K NAROZENINÁM obsahuje mix 10 různobarevných efektů s finále. Detail efektu a barevnosti ohňostroje VŠE NEJLEPŠÍ K NAROZENINÁM, můžete shlédnout v záložce VIDEO. Ohňostroj VŠE NEJLEPŠÍ K NAROZENINÁM je vhodný na oslavu narozenin, či na jinou příležitost. Délka trvání efektu ohňostroje VŠE NEJLEPŠÍ K NAROZENINÁM je 100 sekund.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 3. Kat – prodej od 21 let

Ráže [mm]: 30

Počet ran: 100

Efekt: mix 10 efektů s finále

Délka trvání efektu: 100s

Barevnost efektů: různobarevná

Bezpečnostní pokyny

Určeno pro venkovní použití. Vyvarujte se překážkám ve směru výmetu. Umístěte baterii na rovnou zem. Identifikujte zápalnici a odstraňte oranžovou krytku. Postavte se bokem, zapalte konec zápalnice a okamžitě se vzdalte nejméně 25 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203   - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

C1003VS/C
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 3 – prodej od 21 let
Ráže [mm]
30
Efekt
mix 10 efektů s finále
Výška efektu
30-40m
Délka trvání efektu
100s
Barevnost efektu
různobarevná
Počet ran
100
Počet kusů
1

Mrkni na naše další rachejtle