• SKLADEM
21+
Kompaktní ohňostroj BEST PRICE SLOW MOTION 100 ran 25mm
  • Kompaktní ohňostroj BEST PRICE SLOW MOTION 100 ran 25mm

Kompaktní ohňostroj BEST PRICE SLOW MOTION 100 ran 25mm

Kompaktní ohňostroj 3. kategorie se 100 ranami, ráže 25mm, mix 10 efektů, různé barvy, novinka 2022.

SKLADEM - POSLEDNÍ KUSY
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

Kompaktní ohňostroj BEST PRICE SLOW MOTION 100 ran 25mm   

Kompaktní ohňostroj BEST PRICE SLOW MOTION ráže 25mm se 100 ranami, se řadí do 3. kategorie a je tedy volně prodejný od 21 let. Kompaktní ohňostroj BEST PRICE SLOW MOTION obsahuje mix 10 různobarevných efektů. Oproti klasické řadě BEST PRICE se tato řada liší tím, že čas mezi jednotlivými ranami je delší a tak jednotlivé efekty více vyniknou. Jedná se o novinku roku 2022.


Technický popis

Třída nebezpečí: 3. Kat – prodej od 21 let

Ráže [mm]: 25

Počet ran: 100

Efekt: mix 10 efektů

Délka trvání efektu: 100s

Barevnost efektů: různobarevná
Bezpečnostní pokyny

Určeno pro venkovní použití. Vyvarujte se překážkám ve směru výmetu. Umístěte baterii na rovnou zem. Identifikujte zápalnici a odstraňte oranžovou krytku. Postavte se bokem, zapalte konec zápalnice a okamžitě se vzdalte nejméně 20 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203   - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

C10025BPS
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 3 – prodej od 21 let
Ráže [mm]
25
Efekt
mix 10 efektů
Výška efektu
25-35m
Délka trvání efektu
100s
Barevnost efektu
různobarevná
Počet ran
100
Počet kusů
1

Mrkni na naše další rachejtle