• VYPRODÁNO
21+
doprava zdarma
Kompaktní ohňostroj KNIGHT OF JUSTICE 78 ran 20/25/30/40mm
  • Kompaktní ohňostroj KNIGHT OF JUSTICE 78 ran 20/25/30/40mm

Kompaktní ohňostroj KNIGHT OF JUSTICE 78 ran 20/25/30/40mm

Kompaktní ohňostroj 3. kategorie s 78 ranami, ráže 20/25/30/40mm, efekt praskající fontány, stříbrné barvy + mix 25 efektů, různé barvy, multikaliberní.

NENÍ SKLADEM

Kompaktní ohňostroj KNIGHT OF JUSTICE 78 ran 20/25/30/40mm   

Kompaktní ohňostroj KNIGHT OF JUSTICE ráže 20/25/30/40mm se 78 ranami, se řadí do 3. kategorie a je volně prodejný od 21 let. Kompaktní ohňostroj KNIGHT OF JUSTICE má efekt dvou 400g stříbrných fontán s praskáním a mix 25 různobarevných efektů. Jedná se o multikaliberní kompakt. Detail efektu a barevnosti ohňostroje KNIGHT OF JUSTICE, můžete shlédnout v záložce VIDEO.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 3. Kat - prodej od 21 let

Ráže [mm]: 20/25/30/40

NEC [g]: 1796

Počet ran: 78

Efekt: fontána, mix 25 efektů

Délka trvání efektu: 110s

Barevnost efektů: různobarevná

Bezpečnostní pokyny

Určeno pro venkovní použití. Vyvarujte se překážkám ve směru výmetu. Umístěte baterii na rovnou zem. Identifikujte zápalnici a odstraňte oranžovou krytku. Postavte se bokem, zapalte konec zápalnice a okamžitě se vzdalte nejméně 20 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203   - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

C78FMK
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 3 – prodej od 21 let
Ráže [mm]
Multikaliberní
Efekt
fontána, mix 25 efektů
Výška efektu
20-50m
Délka trvání efektu
110s
Barevnost efektu
různobarevná
Počet ran
78
Počet kusů
1
Balení v kartonu
2/1
NEC[g]
1796

Mrkni na naše další rachejtle