• SKLADEM
18+
Kompaktní ohňostroj MINI1 16 ran 14mm
  • Kompaktní ohňostroj MINI1 16 ran 14mm

Kompaktní ohňostroj MINI1 16 ran 14mm

Kompaktní ohňostroj 2. kategorie se 16 ranami, ráže 14mm, mix 4 efektů, různé barvy, novinka 2022.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

Kompaktní ohňostroj MINI1 16 ran 14mm    

Kompaktní ohňostroj MINI1 ráže 14mm s 16 ranami, se řadí do 2. kategorie a je volně prodejný od 18 let. Patří mezi novinku roku 2022. Ohňostroj MINI1 obsahuje mix 4 efekty zelené a červené barvy. Délka trvání efektu ohňostroje MINI1 je 11 sekund. Detail efektu a barevnosti kompaktu MINI1 můžete shlédnout v záložce VIDEO. 

Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat - prodej od 18 let

Ráže [mm]: 14

Počet ran: 16

Efekt: mix 4 efekty

Délka trvání efektu: 11s

Barevnost efektů: červená, zelená

Bezpečnostní pokyny

Určeno pro venkovní použití. Vyvarujte se překážkám ve směru výmetu. Umístěte baterii na rovnou zem. Identifikujte zápalnici a odstraňte oranžovou krytku. Postavte se bokem, zapalte konec zápalnice a okamžitě se vzdalte nejméně 20 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

PPM16801
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Ráže [mm]
14
Efekt
mix 4 efekty
Výška efektu
14-25m
Délka trvání efektu
11s
Barevnost efektu
červená, zelená
Počet ran
16
Počet kusů
1

Mrkni na naše další rachejtle