• SKLADEM
18+
Kompaktní ohňostroj JIMMIHO VYPALOVAČKA 16 ran 19mm
  • Kompaktní ohňostroj JIMMIHO VYPALOVAČKA 16 ran 19mm

Kompaktní ohňostroj JIMMIHO VYPALOVAČKA 16 ran 19mm

Kompaktní ohňostroj 2. kategorie s 16 ranami, ráže 19mm, mix 4 efektů, různé barvy, novinka 2017.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin
6
NAŠE HODNOCENÍ 6 / 5

Kompaktní ohňostroj JIMIEHO VYPALOVAČKA 16 ran 19mm   

Ohňostroj JIMIEHO VYPALOVAČKA ráže 19mm s 16 ranami, se řadí do 2. kategorie a je volně prodejný od 18 let. Ohňostroj JIMIEHO VYPALOVAČKA obsahuje mix 4 různobarevné efekty. Detail efektu a barevnosti kompaktu JIMIEHO VYPALOVAČKA, můžete shlédnout v záložce VIDEO. Délka efektu ohňostroje JIMIEHO VYPALOVAČKA je 20 sekund.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat - prodej od 18 let

Ráže [mm]19

NEC [g]: 112

Počet ran: 16

Efekt: mix 4 efekty

Délka trvání efektu: 20s

Barevnost efektů: různobarevná

Bezpečnostní pokyny

Určeno pro venkovní použití. Vyvarujte se překážkám ve směru výmetu. Umístěte baterii na rovnou zem. Identifikujte zápalnici a odstraňte oranžovou krytku. Postavte se bokem, zapalte konec zápalnice a okamžitě se vzdalte nejméně 20 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

CL16602
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Ráže [mm]
19
Efekt
mix 4 efekty
Výška efektu
19-30m
Délka trvání efektu
20s
Barevnost efektu
různobarevná
Počet ran
16
Počet kusů
1
Balení v kartonu
36/1
NEC[g]
112
Naše hodnocení
6

Mrkni na naše další rachejtle