• VYPRODÁNO
18+
Kompaktní ohňostroj DUMBUM X-SHAPE 16 ran 20mm
  • Kompaktní ohňostroj DUMBUM X-SHAPE 16 ran 20mm

Kompaktní ohňostroj DUMBUM X-SHAPE 16 ran 20mm

Šikmý kompaktní ohňostroj 2. kategorie s 16 ranami, ráže 20mm, efekt miny s titanovou detonací, stříbrné a červené barvy.

NENÍ SKLADEM

Kompaktní ohňostroj DUMBUM X-SHAPE 16 ran 20mm    

Kompaktní ohňostroj DUMBUM X-SHAPE ráže 20mm s 16 ranami, se řadí do 2. kategorie a je volně prodejný od 18 let. Kompaktní ohňostroj DUMBUM X-SHAPE patří mezi novinky roku 2023 a také se jedná o nejoblíbenější značku produktů u nás i na Slovensku. Kompaktní ohňostroj DUMBUM X-SHAPE má efekt stříbrné miny s červenou stopou přecházející do titanové detonace. Detail efektu a barevnosti ohňostroje DUMBUM X-SHAPE, můžete shlédnout v záložce VIDEO. Délka trvání efektu ohňostroje DUMBUM je 8 sekund. Jedná se o šikmý ohňostroj, který střílí do stran.

Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat – prodej od 18 let

Ráže [mm]: 20

Počet ran: 16

Efekt: mina, detonace

Délka trvání efektu: 8s

Barevnost efektů: stříbrná, červená

Bezpečnostní pokyny

Určeno pro venkovní použití. Vyvarujte se překážkám ve směru výmetu. Umístěte baterii na rovnou zem. Identifikujte zápalnici a odstraňte oranžovou krytku. Postavte se bokem, zapalte konec zápalnice a okamžitě se vzdalte nejméně 25 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

CX1620D
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Efekt
mina, detonace
Délka trvání efektu
8s
Barevnost efektu
stříbrná, červená
Počet ran
16
Počet kusů
1
Řada
DUMBUM

Mrkni na naše další rachejtle