• Sleva!
  • SKLADEM
  • NÁŠ TIP
21+
Kompaktní ohňostroj PLATINUM SERIES 100 ran 20mm
  • Kompaktní ohňostroj PLATINUM SERIES 100 ran 20mm

Kompaktní ohňostroj PLATINUM SERIES 100 ran 20mm

Kompaktní ohňostroj 3. kategorie se 100 ranami, ráže 20mm, mix 5 efektů, různé barvy.

SKLADEM - POSLEDNÍ KUSY
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin
6
NAŠE HODNOCENÍ 6 / 5

Kompaktní ohňostroj PLATINUM SERIES 100 ran 20mm   

Kompaktní ohňostroj PLATINUM SERIES ráže 20mm se 100 ranami, se řadí do 3. kategorie a je volně prodejný od 21 let. Kompaktní ohňostroj PLATINUM SERIES obsahuje mix 5 různobarevných efektů se salvami po 10 ranách.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 3. Kat – prodej od 21 let

Ráže [mm]: 20

NEC [g]: 800

Počet ran: 100

Efekt: mix 5 efektů

Délka trvání efektu: 40s

Barevnost efektů: různobarevná

Bezpečnostní pokyny

Určeno pro venkovní použití. Vyvarujte se překážkám ve směru výmetu. Umístěte baterii na rovnou zem. Identifikujte zápalnici a odstraňte oranžovou krytku. Postavte se bokem, zapalte konec zápalnice a okamžitě se vzdalte nejméně 20 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203   - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

CF10020P
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 3 – prodej od 21 let
Ráže [mm]
20
Efekt
mix 5 efektů
Výška efektu
20-30m
Délka trvání efektu
40s
Barevnost efektu
různobarevná
Počet ran
100
Počet kusů
1
Balení v kartonu
2/1
NEC[g]
800
Naše hodnocení
6

Mrkni na naše další rachejtle