• SKLADEM
18+
Kompaktní ohňostroj MOSQUITO 16 ran 20mm
  • Kompaktní ohňostroj MOSQUITO 16 ran 20mm

Kompaktní ohňostroj MOSQUITO 16 ran 20mm

Kompaktní ohňostroj 2. kategorie s 16 ranami, ráže 20mm, mix 4 efekty, různé barvy.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

Kompaktní ohňostroj MOSQUITO 16 ran 20mm    

Kompaktní ohňostroj MOSQUITO ráže 20mm s 16 ranami, se řadí do 2. kategorie a je volně prodejný od 18 let. Patří mezi oblíbené produkty s dlouholetou tradicí. Kompaktní ohňostroj MOSQUITO obsahuje mix 4 různobarevné efekty. Detail efektu a barevnosti ohňostroje MOSQUITO, můžete shlédnout v záložce VIDEO. Délka trvání efektu ohňostroje MOSQUITO je 20 sekund.


Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat - prodej od 18 let

NEC [g]: 128

Ráže [mm]20

Počet ran: 16

Efekt: mix 4 efekty

Délka trvání efektu: 20s

Barevnost efektů: různobarevná

Bezpečnostní pokyny

Určeno pro venkovní použití. Vyvarujte se překážkám ve směru výmetu. Umístěte baterii na rovnou zem. Identifikujte zápalnici a odstraňte oranžovou krytku. Postavte se bokem, zapalte konec zápalnice a okamžitě se vzdalte nejméně 20 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

 

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

C1620M
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Ráže [mm]
20
Efekt
mix 4 efekty
Výška efektu
20-30m
Délka trvání efektu
20s
Barevnost efektu
různobarevná
Počet ran
16
Počet kusů
1
Balení v kartonu
24/1
NEC[g]
128
Rozměry balení [mm]
105x105x120
Hmotnost balení [g]
700

Mrkni na naše další rachejtle