• VYPRODÁNO
18+
Kompaktní ohňostroj LUMPÍK 9 ran 20mm
  • Kompaktní ohňostroj LUMPÍK 9 ran 20mm

Kompaktní ohňostroj LUMPÍK 9 ran 20mm

Kompaktní ohňostroj 2. kategorie s 9 ranami, ráže 20mm, mix 3 efektů, různé barvy.

NENÍ SKLADEM

Kompaktní ohňostroj LUMPÍK 9 ran 20mm   

Ohňostroj LUMPÍK ráže 20mm s 9 ranami, se řadí do 2. kategorie a je volně prodejný od 18 let. Ohňostroj LUMPÍK obsahuje mix 3 různobarevné efekty. Detail efektu a barevnosti kompaktu LUMPÍK, můžete shlédnout v záložce VIDEO. Délka efektu ohňostroje LUMPÍK je 15 sekund.


Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat – prodej od 18 let

NEC [g]: 72

Ráže [mm]: 20

Počet ran: 9

Efekt:  mix 3 efekty

Délka trvání efektu: 15s

Barevnost efektů: různobarevná

Bezpečnostní pokyny

Určeno pro venkovní použití. Vyvarujte se překážkám ve směru výmetu. Umístěte baterii na rovnou zem. Identifikujte zápalnici a odstraňte oranžovou krytku. Postavte se bokem, zapalte konec zápalnice a okamžitě se vzdalte nejméně 20 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

C920L14
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Ráže [mm]
20
Efekt
mix 3 efekty
Výška efektu
20-30m
Délka trvání efektu
15s
Barevnost efektu
různobarevná
Počet ran
9
Počet kusů
1
Balení v kartonu
40/1
NEC[g]
72

Mrkni na naše další rachejtle