• Sleva!
  • VYPRODÁNO
  • NÁŠ TIP
18+
Kompaktní ohňostroj DUMBUM 16 ran 20mm
  • Kompaktní ohňostroj DUMBUM 16 ran 20mm

Kompaktní ohňostroj DUMBUM 16 ran 20mm

 Kompakt 2. kategorie s 16 ranami, ráže 20mm, efekt miny, stopy a exploze, červené a stříbrné barvy, novinka 2018.

NENÍ SKLADEM

Kompaktní ohňostroj DUMBUM 16 ran 20mm    

Kompaktní ohňostroj DUMBUM ráže 20mm s 16 ranami, se řadí do 2. kategorie a je volně prodejný od 18 let. Patří mezi oblíbené produkty s dlouholetou tradicí. Kompaktní ohňostroj DUMBUM má efekt stříbrné miny s červenou stopou přecházející do titanové exploze. Detail efektu a barevnosti kompaktu DUMBUM, můžete shlédnout v záložce VIDEO. Jedná se o novinku roku 2018. Délka trvání efektu ohňostroje DUMBUM je 15 sekund.


Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat - prodej od 18 let

Ráže [mm]: 20

NEC [g]: 128

Počet ran: 16

Efekt: mina, exploze

Délka trvání efektu: 15s

Barevnost efektů: červená, stříbrná
Bezpečnostní pokyny

Určeno pro venkovní použití. Vyvarujte se překážkám ve směru výmetu. Umístěte baterii na rovnou zem. Identifikujte zápalnici a odstraňte oranžovou krytku. Postavte se bokem, zapalte konec zápalnice a okamžitě se vzdalte nejméně 20 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

 

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

C1620DU
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Ráže [mm]
20
Efekt
mina, exploze
Výška efektu
20-30m
Délka trvání efektu
15s
Barevnost efektu
červená, stříbrná
Počet ran
16
Počet kusů
1
Balení v kartonu
24/1
NEC[g]
128
Řada
DUMBUM

Mrkni na naše další rachejtle