• VYPRODÁNO
21+
Petardy FP3 10ks
  • Petardy FP3 10ks

Petardy FP3 10ks

Petardy 3. kategorie, zvukový a světelný efekt, zelené barvy, novinka 2023.

NENÍ SKLADEM

Petardy FP3    

Petardy FP3 se řadí do kategorie F3 a jsou tedy prodejné od 21 let. Jedná se o novinku rolku 2023. Petarda FP3 před samotnou explozí vydává krátký světelný efekt zelené barvy. Zvukový efekt petardy FP3 se pohybuje okolo 110 decibelů, záleží na prostředí, ve kterém petardu odpálíte. Balení obsahuje 10 kusů petard FP3.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 3. Kat – prodej od 21 let

Délka trvání efektu: exploze

Efekt: zvukový 

Barevnost efektů: zelená

Počet kusů: 10

 

Bezpečnostní pokyny

Neprodejné po kusech. Určeno pro venkovní použití. Položte jednotlivě na zem, zapalte konec zápalnice a vzdalte se do bezpečnostní zóny (nejméně 15 metrů). Okolní diváci musí být vzdálení nejméně 25 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203   - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

TP1500
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 3 – prodej od 21 let
Efekt
zvukový
Délka trvání efektu
exploze
Barevnost efektu
zelená
Počet ran
10/1
Počet kusů
10

Mrkni na naše další rachejtle