Obranný sprej pepřový Anti-Attack OC FOG 40ml
  • Obranný sprej pepřový Anti-Attack OC FOG 40ml

Obranný sprej pepřový Anti-Attack OC FOG 40ml

64,46 Kč

Obranný sprej pepřový Anti-Attack OC FOG 40ml

Počet
SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

Obranný sprej pepřový Anti-Attack OC FOG 40ml 

FOG (mlha) - dosah až 4m.

Pepřový sprej (vysoce koncentrovaný Oleoresin Capsicum - OC) o objemu 40 ml.

Výstřik má charakter MLHY.

Není nutné přesné zamíření, vystříkne mohutný oblak mlhy, který je ale více náchylný na rozptýlení při případném větru.

Dosah spreje až 4m.

Při stálém stlačení trysky je obsah nádobky vystříkán (vyprázdněn) do 5-ti sekund.

Vyrobeno v Německu.

Sprej nelze opětovně plnit.

R-S věty:

Pozor: S-2 Uchovávejte mimo dosah dětí "Prodej od 18let". R-36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. S-9 Skladujte na dobře větraném místě. S-23 Nevdechujte aerosol. S-24/25 Zamezte styku s kůží a očima. R-41 Nebezpečí vážného poškození očí.

První pomoc:

S-26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S-46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. S-27/28 Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži omyjte velkým množstvím vody

TW1000
7203
1

Mohlo by vás také zajímat