• VYPRODÁNO
18+
Motýl EMAN 12ks
  • Motýl EMAN 12ks

Motýl EMAN 12ks

Dětská pyrotechnika 2. kategorie, rotace a vzestupný let, zlaté barvy, novinka 2016.

NENÍ SKLADEM
5
NAŠE HODNOCENÍ 5 / 5

Motýl EMAN 12ks 

EMAN je novinkou roku 2016. Motýl EMAN se řadí do 2. kategorie a je prodejný od 18 let. EMAN má létající a rotující efekt zlaté barvy.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat – prodej od 18 let

Počet kusů: 12

Efekt: létání, rotace

Barevnost efektů: zlatá

 

Bezpečnostní pokyny

Neprodejné po kusech. Určeno pro venkovní použití. Položte jednotlivě na zem, zapalte konec zápalnice a vzdalte se do bezpečnostní zóny (nejméně 8 metrů). Po zapálení motýl vzlétne a rotuje. Diváci musí být vzdáleni minimálně 25m. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

KPW525
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Efekt
rotace
Barevnost efektu
zlatá
Počet kusů
12
Balení v kartonu
120x12
Naše hodnocení
5

Mrkni na naše další rachejtle